Personuppgiftspolicy

Nedan förklarar vi i 13 enkla punkter hur vi jobbar för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss, och veta att vi uppfyller de krav som ställs för att värna om din integritet.

 1. Allmänt om GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla länder inom EU. GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

 1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress etc.

 1. Behandling av personuppgifter

Sopkärlstvätt vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och därför sker behandlingen av personuppgifter utifrån de krav som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga lagar.

 1. Personuppgiftsansvarig

Sopkärlstvätt i Malmö AB med organisationsnummer 556923-3629 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

 1. När sker behandling av personuppgifter?

Sopkärlstvätt i Malmö ab behandlar dina personuppgifter:

 • när du tecknar ett avtal med oss
 • mail konversationer
 • när du får fakturor ifrån oss
 • när vi skickar offerter till dig
 • när du är leverantör till oss
 • när du är kund till oss
 •  

  1. Registrerade uppgifter

  Vi registrerar i första hand endast kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress. .

  1. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

  De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för.

  När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälan avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

  1. Utlämnande av personuppgifter

  Sopkärlstvätt i Malmö AB lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande. Däremot använder vi oss av systemleverantörer som indirekt då får tillgång till personuppgifterna, samt andra ombud som är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Det kan t.ex. vara visma administration där vi skapar ordrar samt fakturor. Visma följer också GDPR vilket ni kan läsa på deras hemsida

  Vi lämnar aldrig vidare personuppgifter för direktmarknadsföring.

  1. Hur länge finns uppgifterna kvar?

  Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det krävs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller det som krävs av lagar och förordningar.

  1. Säkerhet och skydd av personuppgifter

  Sopkärlstvätt har inför införandet av GDPR sett över rutiner och vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

  1. Rättelse, radering och tillgång

  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt info@sopkarlstvattmalmo.se

  1. Kontakt

  Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@sopkarlstvattmalmo.se eller via brev till:
  Sopkärlstvätt i Malmö AB, Sadelgatan 2 , 21377 Malmö

  1. Klagomål

  Är du missnöjd med hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för att lagstiftningen efterföljs.

  Sopkärlstvätts:s personuppgiftspolicy, maj 2018