Om Sopkärlstvätt

Sopkärlstvätt i Malmö AB startades februari 2013 av Peter Fransson, Jonas Fredriksson och Martin
Fransson. Efter starten februari 2013 med en mobil enhet har utvecklingen gått starkt framåt och
idag finns 3 mobila enheter för kärltvätt samt en mindre enhet för soprum. Redan efter så här kort
tid har vi ratingen AA.

Sopkärsltvätt i Malmö har för att tydliggöra vårt kvalitets-,miljö och arbetsmiljöarbete valt att arbeta
enligt ett väl dokumenterat ledningssystem för kvalitet,miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 180001:2007

Vi har byggt ett eget reningsverk för att omhänderta smutsvattnet varje dag. Reningsverket är godkänt av miljöförvaltningen i Malmö samt Va-syd.
Sopkärlen tvättas med specialbyggda lastbilar i ett slutet system där kärlen diskas in & utvändigt i 70 gradigt vatten.

Vi har även en separat bil för tvättning av soprum, utrustad med högtryckstvätt, brännare för att
kunna tvätta med varmt vatten samt en vattentank.
Under 2015 utförde vi ca 60000 kärltvättar och ca 500 soprum varav 22000 tvättar har valt att teckna
avtal med oss för kontinuerlig tvätt.
Vi utför tvättar i hela Skåne och våra största uppdragsgivare är renhållningsbolag, fastighetsbolag,
kommuner och bostadsrättföreninga.

Sopkärlstvätt är starkt delaktiga i idrottsvärlden och involverad i MFF nätverk, Svedala IF och Vellinge
golfklubb.